Gyakran ismételt kérdések a szankciók kapcsán

Moira

Ex-CM
Kedves Játékosok!

Szeretném egy helyen összefoglalni a szabályszegésekkel és a kiszabott szankciókkal kapcsolatos leggyakrabb kérdéseket, remélve, hogy a játékosoknak segítségére lesz a szabálykövető magatartásban.

1. Nem ismertem a szabályzatot, így nem vagyok büntethető!
Minden játékos, amikor regisztrál, akkor bejelöli azt, hogy az ÁSZF-t magára nézve kötelezőnek ismeri el, az ÁSZF pedig rendelkezik arról, hogy a szabályokat be kell tartani. Vagyis elfogadja minden regisztrált játékosunk, hogy a szabályzat kötelező rá nézve. A szabály nem ismerete így nem mentesít a szabály betartása alól.

Az ÁSZF-t itt tekintheted meg.
A szabályzatot itt tekintheted meg.


2. Honnan tudjátok, hogy szabályt szegtünk?
Minden játék rendelkezik saját mechanizmusokkal és programokkal, amelyek kiszűrik a szabályszegéseket. Csak abban az esetben büntetünk, amennyiben kódolt bizonyítékunk van a szabályszegés tényére. Amennyiben bizonytalanok vagyunk a szabályszegés tényében, akkor nem szabunk ki szankciót. Mindemellett nem áll módunkban kiadni, hogy mi alapján deríthető ki, hogy ki-hol szeg szabályt, hiszen ezzel a saját munkánkat tennék lehetetlenné.

3. Mi a fellebbezés menete?
Első körben az a szupporter jár el, aki a tiltást eszközölte. A játékos kérésére, vagy ha kifogást emel a szupporttal szemben, úgy a szupport vezetőhöz kerül a fellebbezés (mivel minden ilyen fellebbezés a szupport vezetőhöz kerül és ott nincs lehetőség delegálásra, így ott az ügyintézés természetesen lassabb is). Amennyiben a szupport vezető a fellebbezést elutasítja, akkor a magyar szupporton nincs lehetőség további fellebbezésre. Ekkor a német vezetőséhez lehet fellebbezni, amelynek mindenkor aktuális elérhetősége a főoldal impresszum linkjében található.

4. Akkor mi értelme a fellebbezésnek?
A fellebbezés lényege, hogy biztosítsuk a szupport pártatlanságát, elfogulatlanságát és amennyiben tárgyi tévedés van, úgy azt tisztázzuk. Mindenki ember, így igen, volt már példa rá, hogy megváltoztattunk egy döntést. A fellebbezés joga mindenkit megillet.

5. Ezen a világon nem szegtem még szabályt, akkor miért vagyok visszaeső?
A szabályszegéseket összességében tartjuk számon, tehát mindegy, hogy melyik világon szegi meg valaki a szabályt, az számít, hogy hányszor szegi meg. Reméljük, hogy ha valakit egyszer szankcionálunk, az már elegendő ahhoz, hogy ne kövessen el többet szabályszegést.

6. Senkinek sem ártott, amit csináltam!
Minden szabályszegés árt, ugyanis ha nem szankcionáljuk a szabályszegést, akkor tulajdonképpen büntetjük a szabálykövetést. Minden szabályszegés előnyt biztosít azokkal szemben, akik nem betartják a szabályokat, így őket károsítja, nekik árt pl. a fiókhelyettesítés is, vagy az egymást nem segítő multifiókok megléte is.

7. Kérem vissza a pénzemet!
Az ÁSZF rendelkezései értelmében, ha a játékos szabályszegése miatt kerül sor a tiltásra, úgy nem jár arany visszatérítés. Itt fontos megemlíteni, hogy az arany a fiókhoz kötődik, amely két konzekvenciával is jár:
a) nincs lehetőség az aranyat más fiókba átvinni; és
b) mindegy, hogy melyik világon szeretné a játékos felhasználni az aranyat, arra lehetősége van, függetlenül a befizetés világától.


8. Gyakoroljatok méltányosságot ebben az esetben!
A méltányosság gyakorlásának az a feltétele, hogy az esetnek nemcsak az objektív körülményeit, hanem a szubjektív, személytől függő oldalát is megismerjük, vagyis az, hogy a játékos személyiségéről, akaratáról, céljairól, visszaesésének valószínűségéről stb. véleményt alkossunk. Ez csak akkor tisztességes, ha valamennyi játékosnak megadjuk ezt a lehetőséget. Tekintettel a játékosok számára ezt nem tudjuk megvalósítani, így a formális igazságosság szabályai szerint mindenkit azonos módon ítélünk meg. Vagyis sosem mondunk értékítéletet a játékosokról. Nem csalókkal foglalkozunk, hanem szabályszegőkkel, ami azt jelenti, hogy mi nem vesszük, vehetjük figyelembe, hogy valaki szándékosan vagy célzatosan esetleg véletlenül szegett szabályt. Mi csak azt vehetjük figyelembe, hogy szabályt szegett és hogy milyen súlyosan szegte meg a szabályt.

Minden személy, aki azonos szabályt, azonos módon szeg meg, azonos büntetést fog kapni. Ettől nincs eltérés!!!


9. Lehet, hogy ez szabályszegés, de általános gyakorlat!
Ebben az esetben a gyakorlat helytelen és nagyon sok személyt fogunk szankcionálni. Fontos, hogy amennyiben szabályszegést láttok, azt jelentsétek. Bár nem áll módunkban elmondani, hogy a kivizsgálás eredménye mi lett (mivel adatvédelmi jogszabályok és a provizórium is tiltja ezt), minden esetet kivizsgálunk. Csak így tudjuk a helyes gyakorlatot kialakítani. Sajnálom, de mások szabályszegése nem jogosít fel a szabály megszegésére.

Itt fontos megemlíteni, hogy az adatvédelmi jogszabályok és provizórium értelmében a tiltás körülményeit nem áll módunkban senkivel sem megosztani a jogosulton kívül. Tekintettel arra, hogy a szupport nem tudja megtárgyalni az eseteket nyilvánosan, valamint tekintettel arra, hogy egy-egy ilyen nyilvánosságra hozatal hosszú távon bélyegezhet meg játékosokat, megfosztva őket a rehabilitáció esélyétől, így a konkrét esetek nyilvános kitárgyalására nincs lehetőség. Sem szupport, sem játékos oldalon! Tilos tehát az egyedi eseteket nyilvánosságra hozni!


10. Más játékokban ez engedélyezett!
Minden játékot a saját szabályainak összessége határoz meg. Ettől póker a póker, pasziánsz a pasziánsz és römi a römi, noha az alapja ugyanaz (végy egy pakli francia kártyát). Minden játéknak a saját szabályait kell betartani. Az, hogy más játékok milyen válaszokat adnak ugyanarra a kérdésre, nem befolyásolja azt, hogy a Grepolis milyen választ ad. Akkor sem, ha a Grepolis játékkészítői más játékok esetén máshogy döntöttek. A játék szabályzata itt elérhető és nyilvános. Ezek vonatkoznak ránk és mindig ehhez fogjuk magunkat tartani.

11. Mások sokkal súlyosabb szabályszegéseket csinálnak!
Kérek mindenkit, hogy aki szabályszegést észlel, azt jelezze felénk. Senki szabályszegését nem kell eltűrni, elviselni! Bár a sértő üzenetek esetén a blokkolás is eszköz a játékosok kezében, kérünk titeket, hogy az üzenet melletti kis ikonnal jelezzétek felénk a szabálytalankodókat, hogy a játék tisztaságát biztosítani tudjuk. Minden játékos saját szabályszegése alapján kap szankciót, mivel mások szabályszegése nem ad alapot arra, hogy a szabályzatot figyelmen kívül hagyjuk.
 
Fent